FME DESKTOP – zakres podstawowy

 • Czym jest środowisko FME – wprowadzenie
 • Komponenty FME Desktop
 • Przeglądanie danych – Data Inspector
 • Wprowadzenie do tworzenia FME workbench
 • Czytanie i zapis danych – koncepcja READER i WRITER
 • Podstawowe transformacje danych
 • Podstawowe układy odniesienia (EPSG)
 • Organizacja pracy z danymi – best practices
 • Integracja danych z różnych źródeł
 • Walidacja danych w oparciu o przyjęte standardy

Informacje dodatkowe

 • Kurs standardowy
 • Długość trwania – 2 dni
 • Minimalna ilość uczestników – 4 osoby

Warunkiem organizacji danego szkolenia w zakładanym terminie jest osiągnięcie minimalnej liczby uczestników, czyli przynajmniej 4 osób.

ZGŁOŚ chęć udziału w szkoleniu!

Masz pytania? Napisz do nas: szkolenia@shh.pl