FME Server dla administratorów

 • Wymagania sprzętowo-systemowe
 • Architektura i definicja ról
 • Interfejs webowy FME Server
 • Podstawy tworzenia i udostępniania workbenchy w FME Desktop
 • Wykorzystanie parametrów FME workbench
 • Publikacja aplikacji
 • Zadania i historia zadań
 • Czyszczenie systemu
 • Zasady i role związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych
 • Rozpoczęcie pracy z danymi serwowanymi w czasie rzeczywistym
 • Automatyzacja przetwarzania i raportowania danych
 • Zarządzanie źródłami danych
 • Połączenia z bazami danych
 • Integracja z innym rozwiązaniami
 • Elementy strumienia informacyjnego

Informacje dodatkowe

 • Kurs standardowy
 • Długość trwania – 2 dni
 • Minimalna ilość uczestników – 3 osoby

Warunkiem organizacji danego szkolenia w zakładanym terminie jest osiągnięcie minimalnej liczby uczestników, czyli przynajmniej 3 osób.

ZGŁOŚ chęć udziału w szkoleniu!

Masz pytania? Napisz do nas: szkolenia@shh.pl