Interoperacyjność i harmonizacja plików, zbiorów danych przestrzennych wraz z kontrola standardu

 • Specyfika danych GIS. Popularne formaty GIS
 • Specyfika Danych CAD. Popularne formaty CAD
 • Interoperacyjność – najniższy wspólny mianownik czy najlepszy format ?
 • Jak dane GIS wykorzystać w projektach CAD
 • Plik CAD w środowisku GIS
 • Harmonizacja danych CAD/GIS
 • Praktyczne przykłady branżowe
 • Jak opisać i zapisać swój standard i jego reguły
 • Funkcje kontrolujące standard w FME
 • Implementacja przykładowego standardu
 • Aplikacja webowa dla końcowych użytkowników walidująca standard
 • Rekomendacje do wykorzystania w środowisku klienta

Informacje dodatkowe

 • Kurs standardowy
 • Długość trwania – 2 dni
 • Minimalna ilość uczestników – 4 osoby

Warunkiem organizacji danego szkolenia w zakładanym terminie jest osiągnięcie minimalnej liczby uczestników, czyli przynajmniej 4 osób.

ZGŁOŚ chęć udziału w szkoleniu!

Masz pytania? Napisz do nas: szkolenia@shh.pl