Zapewnij sobie elastyczną platformę pracy z danymi 3D w dowolnym formacie, kroju i każdej wielkości

 • specyfika pracy w trzech wymiarach
 • popularne formaty 3D
 • modele dyskretne, mesh, solid, ścianowe i inne
 • zagadnienia układów odniesienia
 • automatyczna transformacja danych 2D w 3D
 • reprezentacja geometrii 3D – stylistyka
 • zagadnienia przetwarzania bigData – optymalizacje
 • scalanie zbiorów w kroju sekcyjnym
 • przekroje oraz rzuty danych 3D na dowolne płaszczyzny
 • praca z atrybutami danych 3D

Informacje dodatkowe

 • Kurs standardowy
 • Długość trwania – 2 dni
 • Minimalna ilość uczestników – 4 osoby

Warunkiem organizacji danego szkolenia w zakładanym terminie jest osiągnięcie minimalnej liczby uczestników, czyli przynajmniej 4 osób.

ZGŁOŚ chęć udziału w szkoleniu!

Masz pytania? Napisz do nas: szkolenia@shh.pl