Bentley Map

Bentley Map PowerView
Przeglądaj i przeprowadzaj drobne edycje map 2D/3D i informacji geoprzestrzennych.

Bentley Map
Oprogramowanie mapujące do edytowania, analiz i zarządzania informacjami geoprzestrzennymi 2D/3D, w tym wykańczania map i zaawansowanego zarządzania działkami.

Bentley Map Enterprise
Oprogramowanie mapujące dla firm do edytowania, analiz i zarządzania informacjami geoprzestrzennymi 2D/3D, jak i zarządzaniem obrazem rastra.

Bentley Map Mobile
Uzyskaj dostęp do firmowego GIS i danych infrastrukturalnych w terenie za pomocą tabletu.

Aplikacja Bentley Map Mobile Publisher
Publikowanie i indeksowanie danych GIS w sposób, w jaki mają być wykorzystywane w terenie.

Related Products

We suggest you some related items.

Masz pytania? Napisz do nas: szkolenia@shh.pl