Descartes

Maksymalnie wykorzystaj dane modelowania rzeczywistości przez integrację chmur punktów, siatek rzeczywistych, skalowalnych cyfrowych modeli terenu oraz obrazów rastrowych z przepływami prac infrastrukturalnych.
Dzięki programowi Descartes możesz zwiększyć wartość danych modelowania rzeczywistości o dowolnej skali poprzez: wizualizację i zmianę sposobu ich wyświetlania, łączenie ich z danymi CAD, BIM i GIS, wydobywanie informacji (np. modele terenu), możliwość edytowania i czyszczenia danych modelowania rzeczywistości.
Oprogramowanie Descartes firmy Bentley integruje obrazy z przepływami prac inżynierskich w celu zwiększenia jakości projektu. Aplikacja usprawnia konwersję chmury punktów do geometrii w celu przyspieszenia czasu tworzenia projektu i zapewnienia inżynierskiej jakości. Program umożliwia również tworzenie animacji i renderów na potrzeby prezentacji projektu.

Related Products

We suggest you some related items.

Masz pytania? Napisz do nas: szkolenia@shh.pl