Koronawirus zmienił naszą rzeczywistość blisko rok temu. Od dwunastu miesięcy ciągle odczuwamy negatywne skutki pandemii na wielu płaszczyznach – zawodowych i prywatnych. Na pewno jednak nie ograniczyła ona potrzeby zdobywania wiedzy w zakresie narzędzi geoinformatycznych. Czy można prowadzić efektywne i perspektywiczne szkolenia, mimo poważnych ograniczeń?

Od początku pandemii zdecydowaliśmy się na uruchomienie większości szkoleń z zakresu rozwiązań Bentley Systems, FME, smart3Dcity oraz Xaris w trybie zdalnym. Taki tryb edukacji oferowaliśmy także przed marcem 2020, jednak szkolenia stacjonarne cieszyły się większym zainteresowaniem. Łatwiej było bezpośrednio wyjaśnić uczestnikom pewne zagadnienia, wydatniej wesprzeć początkujących –  takie było przekonanie. Ubiegły rok wykazał jednak wysoką jakość szkoleń online nie tylko ze względu na panujące ograniczenia, choć oczywiście też. Zainteresowanie szkoleniami, a także dyscyplina ich realizacji i efektywności, zarówno po stronie trenerów, jak i kursantów, nie uległy zasadniczej zmianie. W niektórych obszarach potrzeby szkoleniowe nawet się zwiększyły. W ostatnim roku zrealizowaliśmy wiele szkoleń standardowych oraz dedykowanych w trybie zdalnym, z analogicznym skutkiem jak wcześniej szkolenia stacjonarne. Jakość i efektywność szkoleń zdalnych są na wysokim poziomie, co potwierdzają badania ankietowe przeprowadzone wśród uczestników kursów.

Niezmiennie oferujemy Państwu dziedzinowe, kompleksowe i perspektywiczne szkolenia z zakresu Bentley Systems, FME, smart3Dcity oraz Xaris w trybie zdalnym, ale także w miarę potrzeb stacjonarnym. Szczegółowe informacje w obszarach szkoleń.

Czekają na Państwa nasi certyfikowani trenerzy – wieloletni eksperci, m.in. z zakresu systemów informacji geograficznej (GIS), modeli miejskich 3D, przetwarzania danych i automatyzacji procesów (FME) oraz geoportali informacji o sieciach (Xaris).

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem dostępnym w kalendarzu szkoleń.

Masz pytania? Napisz do nas: szkolenia@shh.pl